tikhonkulbaka: (Default)
[personal profile] tikhonkulbaka
IMG_2177

13-14 січня 2013 року делегація Священицького Братства Святого Климента Римського Донецько-Харківського Екзархату відвідала славнозвісний монастир оо. Паулінів Ясна Гура, що в місті Ченстохова, Республіка Польща. Членів делегації очікував дуже теплий братерський прийом від Преподобного Пріора Ясной Гури отця Романа Майевського.
Під час недільного Апелю, на запрошення Отця Пріора брати монастиря та численні паломники особливо молилися за вірних Донецька, Екзархату, а також всього Сходу України. Наприкінці молитви вл. Юрій, на запрошення Отця Пріора, поблагословив декілька тисяч присутніх у капелі Діви Марії прочан святими мощами преподобного Павла Пустельника, небесного патрону Ордену Святого Павла, Першого Пустельника. Також це благословення отримали і сотні тисяч телеглядачів та радіослухачів, під час теле- і радіотрансляції наживо на територію всієї Польщі цього Апелю.
Ввечері Отець Пріор дав офіційний прийом на честь паломників з Донецька, під час якого розповів дивну історію про копію Ченстоховської ікони Богородиці. Десь з два роки тому, отці на Ясній Гурі отримали листа з Донецька, з одного монастиря, з проханням виготовити для цієї православної обителі копію чудотворної ікони. Братія Ясногурського монастиря радо відгукнулась на це прохання і вже за короткий час точну копію ікони було виготовлено. Отець Пріор запросив представників обителі на Ясну Гуру, щоб урочисто освятити ікону біля Чудотворного образу і передати її у Донецьк до монастиря. Але на лист Отця Пріора ніхто не відгукнувся. Потім було ще кілька телефонних розмов, було відправлено у Донецьк спеціального посланця, але ніхто із донетчан не зважився ікону забрати. Кілька років цей образ, написаний спеціально у інтенції для віруючих Донецька, побожно зберігався у сакристії монастиря, аж доки випадково (а насправді таких «випадків» у Бога не буває), у Ченстохові не з’явилися ми.
Отець Пріор повідомив нам, що він хоче подарувати нам цю ікону для майбутнього Марійського Центру Пресвятої Богородиці Фатімської на Донеччині і вважає, що Сама Матінка Божа прислала нас до Ясной Гури, щоби, нарешті, цей святий образ опинився в тому місті, для якого його було написано.
Наступного дня зранку, під час Святої Літургії у співслужінні Отця Пріора і всієї братії монастиря, ікону урочисто було освячено перед Чудотворним образом спеціальною молитвою,в якій Отець Пріор благав Матінку Божу особливо поблагословити Донецький край і людей, всіх, хто буде молитись перед цим образом і майбутній Фатімський Центр у Донецьку.
Отець Пріор також запросив навесні цього року привезти Фатімську ікону Божої Матері, що у Донецьку, до Ясної Гури, щоб поблагословити її і здійснити так званий «поцілунок» Богородиці – молитовно до торкнути Фатімську ікону до Ченстоховскої ікони.
Члени делегації складають щиру подяку Отцеві Пріору за щедрий подарунок від Матінки Божої і за щиру дружбу між нашим Братством та Санктуарієм Матері Божої Ясногурської.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 23rd, 2017 11:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios